Hoop in binaire dagen

Met deze variatie op een bekende spreuk geef ik aan dat ik in dit blog meer aandacht wil besteden aan het in Nederland zwaar ondergesneeuwde niet-binaire handelen, leven en denken.

Want aan de ene kant zie je best dat er ruimte is in de scene om anders te zijn, meer mensen noemen zich ‘genderqueer” of gedragen zich niet zo precies mannelijk of vrouwelijk. De genderqueers of anderszins niet binairen spreken zich meer en meer uit. Al zijn er geloof ik weinigen die er hun thema, dan wel handelsmerk van maken. Je ziet dat er meer en meer gespeeld wordt met mannelijkheid en vrouwelijkheid in elk geval, in een uiteindelijk vrij kleine scene.

Wie nu opgroeit weet niet beter dan dat er mannen zijn, vrouwen en mensen die oversteken, travestieten zijn geinig, vooral op een afstand. Dichtbij – laat staan je partner – is eng. De Nederlandse samenleving biedt in het groot weinig collectieve ruimte voor niet-binaire presentaties. Ook los van gender. Er zijn niches waar je terecht kunt. En op persoonlijke basis kun je mensen verduidelijken wat het is, maar dat is tegelijk zo individueel dat je er zelden een maatschappelijk effect van krijgt.

Een aantal dingen zijn nodig om dit veranderen:

 • wjiziging van de wetgeving teneinde een genderswitch formeel mogelijk te maken en ook wat op kleine schaal al de realiteit is: leven buiten de tweedeling. Het betreft hier de artikelen 19d (geslacht niet vastgesteld) en 29 (erkenning geslachtsverandering)
 • Meer propaganda van de daad voor niet-binair leven. Wellicht dat trans-organisaties zouden moeten oproepen dat iemand een formulier maakt voor op de website om elke keer dat een geslacht wordt gevraagd daartegen te protesteren en een simpel alternatief voor te stellen: Geachte (heer/mevrouw/…..[vul maar in]).
 • zichtbaar zó leven.

Als we zelf sterker worden (en groter) komen we ook weer een stuk verder. Het zou mooi zijn als we prefiguratief leven en werken kunnen: de toekomst nu al leven. Niet wachten op een betere wereld in de toekomst eventueel maar nu al. Wij willen ook een goed leven.

Op zaterdag 19 maart is er een discussie over het al dan niet afschaffen van genderregistratie via Femnet. En op de trans-info-europe maliing lijst is het thema ook net aan de orde gekomen. Praktisch gesproken vind ik een derde optie (“niet gespecificeerd”) een acceptabele tussenoplossing. Al heb ik niet veel fiducie dat ik de afschaffing van genderregistraie zal meemaken. En ik zie zeer zeker de valkuilen die we moeten vermijden. Evenzogoed blijf ik bij mijn standpunt: die derde moet er komen, want tertium datur, er is wel degelijk een alternatief voor de tweedeling! Dixi.

4 gedachten over “Hoop in binaire dagen

 1. Frederique

  Waar ik veel eerder voor zou pleiten dan voor “niet gespecificeerd” is om de hele vraag te skippen. Waarom zou men je per-se met meneer of met mevrouw willen aanspreken? Of in gebruikersprofielen verschil maken tussen mannen en vrouwen? Het probleem is niet dat er geen derde optie is, het probleem is dat bedrijven niet nadenken over de vraag waarom het verschil tussen man en vrouw zo belangrijk is dat er in elke vragenlijst naar gevraagd wordt.

  Overigens: als je bedrijven er op aanspreekt zijn ze soms wel bereid om maatregelen te treffen. Ik heb een half jaar lang (*) alle bedrijven aangeschreven die mij verplichtten om man OF vrouw aan te vinken. Er zijn interviewbureaus die mij sindsdien vrijlaten om de vraag m/v niet in te vullen.

  (*)sindsdien benoem ik mijzelf ook als (meer) vrouw (dan man) en is het dus voor mij persoonlijk geen probleem meer.

 2. vreer Bericht auteur

  Ben ik met je eens dat je eigenlijk voor afschaffing moet pleiten. Maar voor de formele registratie in GBA en geboorteregister is dat evenvoudigweg utopisch nog. Maar we moeten er wel voor pleiten. Een soort van “Cetero censeo alternativum datur” om Cato sr. een beetje te plagen;o)

 3. Frederique

  Ik ben voor een PVDA-voorstel om vanuit het Europese Parlement te pleiten voor paspoorten en rijbewijzen zonder genderaanduiding. (En wat mij betreft mag dat uitgebreid worden naar het niet doorgeven van het gender-veld vanuit de GBA naar aan de GBA gekoppelde bestanden). Dan zijn we van het hele probleem af, het maakt dan niet meer uit wat er in de GBA staat…

 4. janiek

  Het is gek: eigenlijk zijn er best heel wat mensen “niet-binair” (of ligt dat aan mijn omgeving?) en zou het dus best het niveau van gewenning kunnen bereiken. Maar zoals hetero mensen “vergeten” dat er ook nog een optie als holebi bestaat, is dat op het vlak van gender waarschijnlijk a fortiori (ik ken ook een beetje Latijn ;-)! ) zo. Het zal niet zo gauw herkend worden.

  Dat lijkt me vanuit jullie perspectief eigenlijk wel heel benauwend.

Reacties zijn gesloten.