Grote vissoorten al bijna uitgestorven

Gelezen bij Greenpeace:”Volgens de VN Wereldvoedselorganisatie FAO wordt driekwart van alle commerciële visbestanden overbevist. Wereldwijd is meer dan negentig procent van de grote roofvissen zoals kabeljauw, tonijn of zwaardvis al weggevaagd. Wetenschappers voorspellen dat alle commerciële vissoorten binnen vijftig jaar uitgestorven zullen zijn. Toch worden deze en honderden andere bedreigde soorten verhandeld op de European Seafood Exposition 2007.” 

Tunagone
 Wanneer ik dit lees en in gedachten heb dat de zuidelijke oceanen niet genoeg (nl. minder i.p.v. meer) CO2 opnemen, ben ik steeds verbaasder over de kortzichtigheid van vele mensen. De grote industrieën lijken toch vooral alleen korte termijn winstmaximalisatie te denken. Andere manieren van produceren die grondstoffen (i.c. de visstand) intact houden kosten te veel inspanning en bij de heftige concurrentie die er plaats vindt is het geen incentive om minder te vangen teneinde langer te kunnen blijven vissen. Zoals het geen incentive is om elders meer “rentmeesterschap” (favoriete CDA-term) te tonen jegens de natuurlijke grondstoffen.Zoveel voor “rationele productie”. het kapitalisme maakt machtigen kortzichtig en egocentrisch (zelfs egomaan soms). Het wrodt tijd dat we het kapitalisme vervangen door iets mens- en milieuwaardigers. Eco-socialisme of zo. OK, om mijn waarde quameraden tegemoet te komen: een feministisch queer ecologisch anarcho-socialisme ;o)¡Viva la revolución!¡Hasta la vicoria siempre!(Dream on!)