Europese transfobie

Vandaag heeft het Grondrechten bureau van Europese Unie het tweede deel uitgegeven van een rapport over de situatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transgenders en transseksuelen. Deel 1 stamt uit 2007 en gaat vooral over de juridische positie. Het huidige deel gaat om over de sociale positie. Over de geleefde werkelijkheid.

Transgender persons

Transgender persons include those who have a gender identity which is different than
the gender assigned at birth and those who wish to portray their gender identity in a
different way than the gender assigned at birth. It also includes persons who present
themselves as contrary to the expectations of the gender role assigned to them at birth, whether through clothing, accessories, cosmetics or body modification. This includes, among many others, transgender persons between male and female, transsexuals, transvestites and cross-dressers.
Transgender persons face transphobia and discrimination on grounds of their gender
identity and expression and not necessarily because of their sexual orientation.
Transgender persons can be heterosexual, homosexual or bisexual.
Discrimination against transgender persons occurs in all areas investigated for this
report and especially affected by hate crime and hate speech. Discrimination in health
and employment is more pronounced. Surveys show that transgender people face more negative attitudes than LGB people.

Vertaling

“Transgenders

Onder transgenders vallen zij wier genderidentiteit anders is dan de genderidentiteit die hen bij geboorte is toegewezen en zij die hun genderidentiteit anders vormgeven dan hun geboortegender. Ook hieronder vallen mensen die een andere uitdrukking “(expressie”) geven aan hun gender dan verwacht op grond van de genderrol die hen bij geboorte is toegedicht, door kleding, accessoires, cosmetica of lichamelijke veranderingen. De groep bestaat oner meer uit transgenders die tussen man en vrouw in zitten, transseksuelen en travestieten.

Transgenders hebben te maken met transfobie en discriminatie op grond van hun genderidentiteit en expressie en niet noodzakelijkerwijs vanwege hun seksuele voorkeur. Transgenders knnen hetero, homo of biseksueel zijn.

Discriminatie tegen transgenders komt voor op alle terreinen die voor dit rapport zijn onderzocht en gebeurt vooral door hate crime en hate speech, misdrijven uit haat en haatdragend taalgebruik. Discriminatie in werk en gezondheidszorg is meer uitgesproken. Uit onderzoeken blijkt dat transgenders meer met negatieve houdingen te maken hebben dan holebi’s.”

EU parlementslid Kathalijne Buitenweg is de rapporteur  van dit onderzoek en heeft met het aan boord houden van de christendemocraten (erg belangrijk want een heel grote fractie in het EP) gezorgd dat in elk geval in de commissie de Brede Richtlijn tegen discriminatie het heeft gehaald. He is waarschijnijk dat het EP donderdag 2 april zal volgen.

Adders

Er zit evenwel nog wel een addertje onder het gras. De brede richtlijn beschermt mensen ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele voorkeur of handicap.  Niet alleen op het werk, maar ook voor goederen en diensten (huis huren, hypotheek afsluiten, auto kopen). Maar nog steeds geldt dit niet voor transgenders. Die mogen nog steeds gediscrimineerd worden van de commissie. Want ze worden niet beschermd. En voor vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen geldt dit ook. Hun genderexpressie is het mikpunt van de discriminatie. En genderidentieit en genderexpressie vallen er buiten. Dat is een bittere overwinning.

Het rapport valt hier (in het Engels) te downloaden .